Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie Black Friday Dealz 2021 (hierna: “de Actie”) georganiseerd door BlackFridayDealz.nl, gevestigd in Den Haag. De Actie is een Promotioneel Kansspel.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze winactie actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).

Het Actiemechanisme

 • Deelnemers kunnen meedoen aan de Actie door in de actieperiode 5 november 2021 tot en met 25 november 2021 23:59 uur (hierna: de Actieperiode) hun e-mailadres en naam te registreren bij BlackFridayDealz.nl. Deelnemers schrijven zich hiermee in voor de e-mail nieuwsbrief van BlackFridayDealz.nl.
 • BlackFridayDealz.nl zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten op hun website en door middel van o.a. e-mail en social media.
 • Gedurende de Actieperiode wordt er gevraagd zich te registreren en daarmee kans te maken.
 • De Prijzen bestaan uit:
  • 1x Sony PlayStation 5 t.w.v. €499,99
  • 1x Apple AirPods Pro t.w.v. €279,00
  • 1x Nespresso Essenza Mini t.w.v. €95,00
  • 1x Rituals Adventskalender t.w.v. €59,90
  • 1x JBL Go 3 bluetooth speaker t.w.v. €39,99

Deelname

 • Deelname is mogelijk gedurende de hele actieperiode.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen met een geldig e-mailadres.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van BlackFridayDealz.nl, mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de prijzen.
 • Deelname aan de Actie staat open voor personen die bij deelname tenminste 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland.
 • Aan de deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
 • Iedereen kan meedoen door middel van het registreren van zijn/haar e-mailadres.
 • Er kan maar 1 keer per persoon worden deelgenomen aan de Actie.

De Prijzen

 • De Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • BlackFridayDealz.nl zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 • De Prijzen kunnen door de winnaars opgehaald worden op het kantoor van BlackFridayDealz.nl, gevestigd op Noordeinde 18A, te Den Haag.

De Winnaars

 • De winnaars van de Prijzen worden door BlackFridayDealz.nl at random middels een digitaal mechanisme op onpartijdige wijze gekozen.
 • Er vindt 1 trekking plaats in de week na 25 november 2021.
 • De winnaars van de Prijzen worden na afloop van de Actie persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail.
 • De winnaars worden publiekelijk bekend gemaakt met zijn/haar naam en een foto op de website en kanalen van BlackFridayDealz.nl.
 • De winnaars dienen binnen 4 dagen na verzending van het persoonlijke e-mailbericht van BlackFridayDealz.nl per e-mail te reageren op het persoonlijke e-mailbericht van BlackFridayDealz.nl. Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijnen handelt, zal er een nieuwe winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen en kan de oorspronkelijke deelnemer geen aanspraak meer maken op de Prijs.
 • Over de trekking, winnaars of Prijzen wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers en e-mailadressen, zullen alleen worden gebruikt door BlackFridayDealz.nl, en worden verder niet verstrekt aan partners of derden.
 • De verzamelde e-mailadressen worden alleen door BlackFridayDealz.nl gebruikt om e-mail nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze Actie en over toekomstige acties en aanbiedingen.

Diversen

 • BlackFridayDealz.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijzen, de ontvangst van de Prijs of de uitvoering daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van BlackFridayDealz.nl.
 • BlackFridayDealz.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. BlackFridayDealz.nl draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. BlackFridayDealz.nl is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. BlackFridayDealz.nl is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • BlackFridayDealz.nl behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • BlackFridayDealz.nl behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, Prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat BlackFridayDealz.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal bekend worden gemaakt via de actiepagina op BlackFridayDealz.nl.
 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook of Instagram en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook / Instagram. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie wordt beheerd door BlackFridayDealz.nl en niet door Facebook of Instagram.
 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met of gesponsord door de merken die verbonden zijn aan de Prijzen.

 

Vastgesteld op 3 november 2021